Hem
Hundstråket en sida vars syfte i första hand är att hjälpa en ägare och volontärer med en bortsprungen hund med konkreta råd, för ett snabbt återfinnande

Det händer att hundar springer bort eller försvinner på annat sätt - och det är både skrämmande och stressande för ägaren

På Hundstråket hittar du många viktiga och direkta tips vid en hunds försvinnande som kan vara en vägledning för ert hundsök och som är väl utformade och bygger på många års erfarenhet av organiserade sök, både fysiskt på plats, men även på distans.

 

Det finns tyvärr ingen färdig manual för varje enskilt hundsök, utan det är viktigt att man ser till just det specifika försvinnandet. De flesta hundar återfinns dock omgående, antingen av ägaren eller av en upphittare. Men runt om i Sverige finns det hundägare som letar förtvivlat efter sin försvunna hund.

 

Alla lyckade hundsök, genomsyras av ett väl fungerande och organiserat samarbete, där många hjälps åt och kompletterar varandra, gärna med en eller ett par samordnare. Ett direkt agerande, ett väl fungerande samarbete samt en bra genomtänkt struktur ger många bortsprugna hundar en bra förutsättning för ett återfinnande. Hoppas ni ska finna många bra tips för just ert lyckade hundsök.

 

Efterlys din hund

På DjurID´s facebooksida kan man lägga upp en bild och text för att efterlysa en bortsprungen hund eller söka ägaren till en upphittad hund. Efterlysningen får oftast en snabb spridning till hundgrupper.

Bortsprungna hundar - Djurid.se
Hundstråket på Facebook

Rekommenderad läsning

7 Snabba och direkta tips

7 Snabba och direkta tips

När en hund försvinner behöver ägaren hjälp

När en hund försvinner behöver ägaren hjälp

Kartläggning av den försvunna hunden

Kartläggning av den försvunna hunden

Affischera och nå ut till allmänheten vid en hunds försvinnande

Affischera och nå ut till allmänheten vid en hunds försvinnande

Spår uppvisar en stor variation

Spår från en och samma individ kan uppvisa variation i utseende

Vid en hunds försvinnande är det många detaljer man får ta hänsyn till. Ett moment är att säkerställa spår på djurs närvaro och rörelse i olika terränger. Samt avgöra från vilket djur, och när det är troligt att spåren tillkom, t.ex. de senaste timmarna eller kanske dagarna.

 

Spår från en och samma individ kan uppvisa variation i utseende

Klicka på bilden för att förstora

Spår uppvisar en stor variation, och även för ett tränat öga kan det ibland vara svårt att avgöra från vilket djur. Det är mycket att ta hänsyn till t.ex. gångart, steglängd, underlag, nederbörd och årstid. Att säkerställa spår är ett viktigt komplement till andra sökinsatser av den försvunna hunden.

 

I skogs- och jordbruksmark är det ofta svårt att skilja på spår mellan hund och räv. I stadsmiljö är det ofta svårt att avgöra spår mellan olika hundar, men även från katt. Det kan bero på ras, underlag och ev. nederbörd. Vilken gångart djuret använt, hur fort djuret rört sig, hur djupt tassarna sjunkit i snön eller sand, och så vidare.

 

Varje vinter när snön faller, är det många volontärer som är ute och följer spår i nysnö i de hundar som de är engagerade i. Vid skarpt läge är tiden viktig, framförallt om inga observationer inkommit eller för att bekräfta eller utesluta den försvunna hunden i ett begränsat område.

Ta hänsyn till årstiden och väderleken

När man organiserar upp ett sök efter en försvunnen hund är det viktigt att ta hänsyn till årstid och väderlek. Det kan ge viktiga detaljer för hur hunden kommer agera. Samtidigt som man får ta hänsyn till om försvinnandet skedde i skogsmark, åkermark eller i stadsmiljö. Hundstråket använder alltid väderkartor från SMHI som visar nederbörd, temperatur och vind.

Är din hund märkt och registrerad på dig?

Traditionella sökmetoder

Hundstråket arbetar efter traditionella sökmetoder vid en hunds försvinnande och för ett snabbt återfinnande

Säkerhet i hundsök - Syns du?

Använda en karta i hundsök

Att söka efter en försvunnen hund kräver planering, organisation och samarbete för ett snabbt återfinnande av hunden, där alla som ingår i hundsöket har samma bild över aktuellt sökområde. Hundstråket rekommenderar därför alltid att använda en karta, oavsett vilken terräng, område, årstid eller på vilket sätt hunden försvann.

 

Kartan är ett mycket bra underlag vid hundsök, då både äldre och nya observationer sparas och kan ge en god vägledning om hundens eventuella rörelsemönster. När man planerar ett hundsök och lägger ihop all fakta och information man har att tillgå så är kartan ett viktigt redskap och hjälpmedel. Så här skapar du en karta.

Affischera och nå ut till allmänheten

Affischera och nå ut till allmänheten om din hund är bortsprungen

Om inga observationer inkommer av hunden, eller om man måste lokalisera hundens stråk måste allmänheten få veta om hundens försvinnande.

 

Många människor sätter inte en lösspringande hund i samband med en försvunnen hund. Om allmänheten får veta att en hund är försvunnen så gör det folk mer uppmärksamma och då kommer det in observationer, så man kan lokalisera hunden.

 

Man påbörjar direkt att affischera i närområdet. Men det är viktigt att säkerställa observationerna. Ofta kommer det in tips av liknande hundar.

 

Ladda gärna ner Din Efterlysningsaffisch i ett Worddokument och redigera direkt i dokumentet med aktuell information och fotografi.

"De första dygnen är viktiga att återfinna hunden, de kan snabbt bli skygga och undvika mänsklig kontakt"

 

Copyright © Alla rättigheter reserverade 2011- 2018 | Hundstråket Sweden