Affischera


AFFISCHERA OCH NÅ UT TILL ALLMÄNHETEN

Att affischera har visat sig vara mycket framgångsrikt när man vill återförena hundar med sina familjer. Om observationer uteblir måste allmänheten få veta om hundens försvinnande, då allmänheten inte sätter en lösspringande hund i samband med en försvunnen hund.


Man påbörjar direkt att affischera i närområdet för hundens försvinnande. Om allmänheten får veta att en hund är försvunnen så gör det folk mer uppmärksammade och då kan det börja komma in observationer, så man kan lokalisera hunden.


Men det är viktigt att säkerställa observationerna, då det ofta kommer in tips av liknande hundar. Risken man tar genom att åka på alla observationer av en liknande hund är att söket förflyttas till fel plats och det blir utdraget sök. Utvärdera och se vad som är troligt. Glöm inte att anteckna all viktig information och markera på en karta och be att få återkomma om du behöver mer detaljer, glöm inte att ta telefonnummer till observatören.


Frågor man bör ställa


  • Vilket datum, klockslag och adress observerades hunden?
  • Var personen rasvan?
  • Vad var det som gjorde att man uppmärksammade hunden?
  • Var den skygg, gick eller sprang hunden?
  • Påkallade observatören hundens uppmärksamhet, vad gjorde hunden då?
  • Man kan be observatören se en bild av sin hund, för att säkerställa.


Man kan då eventuellt se ett troligt mönster av hunden från de observationer som inkommer. Oftast finns hunden i närområdet för sitt försvinnande. Undantag kan t.ex. vara jakthundar eller hundar som dragit efter vilt. Men de flesta återkommer till platsen de försvann ifrån.


Men ibland gör de inte det och kan bero på att hunden är ung och oerfaren, utmattad, skadad, omhändertagen, sitter fast i koppel/spårlinan och väderleken kan även göra det svårt för hunden att bakspåra tillbaka


Ladda gärna ner din Efterlysningsaffisch i ett Worddokument och redigera direkt i dokumentet med aktuell information och fotografi.


Ladda ner din efterlysningsaffisch i ett worddokument och redigera aktuell information

"De första dygnen är viktiga att återfinna hunden, de kan snabbt bli skygga och undvika mänsklig kontakt"

 

Copyright © Alla rättigheter reserverade 2011- 2019 | Hundstråket Sweden