Affischera

 

AFFISCHERA OCH NÅ UT TILL ALLMÄNHETEN

Om inga observationer inkommer av hunden, eller om man måste lokalisera hundens stråk, måste allmänheten få veta om hundens försvinnande. Många människor sätter inte en lösspringande hund i samband med en försvunnen hund. Om allmänheten får veta att en hund är försvunnen så gör det folk mer uppmärksamma och då kommer det in observationer, så man kan lokalisera hunden. Man påbörjar direkt att affischera i närområdet. Men det är viktigt att säkerställa observationerna. Ofta kommer det in tips av liknande hundar.

 

- Risken man tar genom att åka på alla observationer av en liknande hund, är att man letar på fel ställe och söket blir onödigt utdraget. Utvärdera och se vad som är troligt. Glöm inte att anteckna all viktig information och markera på en karta och be att få återkomma om du behöver mer detaljer, glöm inte att ta telefonnummer till observatören.

 

Ladda ner din efterlysningsaffisch i ett worddokument och redigera aktuell information

Frågor man bör ställa

  • Vilket datum, klockslag och adress observerades hunden?
  • Var personen rasvan?
  • Vad var det som gjorde att man uppmärksammade hunden?
  • Var den skygg, gick eller sprang hunden?
  • Påkallade observatören hundens uppmärksamhet, vad gjorde hunden då?
  • Man kan be observatören se en bild av sin hund, för att säkerställa.

 

Man kan ev. se ett troligt mönster av hunden av de observationer som inkommit. Oftast finns hunden i närområdet för sitt försvinnande. Undantag kan t.ex. vara jakthundar eller hundar som dragit efter vilt. Men de flesta återkommer till platsen de försvann ifrån.

 

Men ibland gör de inte det och kan bero på att hunden är ung och oerfaren, utmattad, skadad, omhändertagen, sitter fast i koppel/spårlinan och väderleken kan även göra det svårt för hunden att bakspåra tillbaka

 

Ladda gärna ner Din Efterlysningsaffisch i ett Worddokument och redigera direkt i dokumentet med aktuell information och fotografi.

 

 

"De första dygnen är viktiga att återfinna hunden, de kan snabbt bli skygga och undvika mänsklig kontakt"

 

Copyright © Alla rättigheter reserverade 2011- 2018 | Hundstråket Sweden