Ägaren behöver hjälp

 

VID EN HUNDS FÖRSVINNANDE BEHÖVER ÄGAREN HJÄLP

Först bör man kartlägga hunden och utifrån det strukturerar man upp ett hundsök

Oftast letar familjen själv de första dagarna, och om hunden inte återfinns är paniken ett faktum. Vid denna tidpunkt lider oftast ägaren stor sömnbrist. De vet oftast inte längre vad man ska göra, var man ska leta eller hur man går vidare. Inga samtal till polisen ger det svar man önskar, att sin hund ska vara upphittad. För hur ska man veta som ägare hur en hund agerar som försvinner?

 

- Man får ta hänsyn till många faktorer vid en hunds försvinnande. Har hunden precis försvunnit eller har hunden varit borta en längre tid? Ingen situation är den andra lik, så det finns inget enkelt svar eller en färdig manual. Men det finns några grundläggande saker man böra göra direkt. Alla lyckade hundsök, genomsyras av ett väl fungerande och organiserat samarbete, där många hjälps åt och kompletterar varandra, gärna med en eller ett par samordnare. Ett direkt agerande, ett väl fungerande samarbete samt en bra genomtänkt struktur ger många bortsprugna hundar en bra förutsättning för ett återfinnande.

 

Kartlägg hunden först

- Först bör man kartlägga hunden och utifrån det strukturerar man upp ett hundsök. Hur en hund agerar vid försvinnandet beror mycket på vad som hände när den försvann. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är bla hundens ålder, rasegenskaper, mentalitet, sjukdomshistorik, hundens tidigare erfarenheter och var området en tidigare känd plats av hunden etc. Hur länge har hunden varit borta, är det sommar eller vinter, var det i tät skog eller i stadsmiljö, hade hunden koppel på sig, har det kommit in observationer av allmänheten etc. Vad är troligt om respektive hunds försvinnande?

 

Filt med ägarens doft och matstation

- Viktigt med doft av ägaren t.ex. en filt och matstation där hunden försvann. Är försvinnandet inte långt hemifrån, bör man även ha en matstation där. Viktigt dock är att man har en plan, vilka tider man utfodrar och med vilket foder. Det bör vara få människor som besöker utfodringsplatsen just för att undvika olika dofter, där man vill att huden ska återkomma till. Skygga hundar rör gärna på sig när det är lugnt i området, vid gryning och skymning. Men allt är relativt och det beror t.ex. på vilken terräng hunden försvann vid och hur länge hunden har varit försvunnen.

 

Affischera och nå ut till allmänheten

Ägaren måste få hjälp vid sin hunds försvinnande

- Om inga observationer kommit in av hunden, måste allmänheten få veta om hundens försvinnande. Många människor sätter inte en lösspringande hund i samband med en försvunnen hund. Man påbörjar direkt att affischera i närområdet. Förhoppningsvis kommer det in tips, så man kan lokalisera hunden.

 

Men det är viktigt att säkerställa observationerna. Ofta kommer det in tips av liknande hundar. Risken man tar genom att åka på alla observationer av en liknande hund, är att man letar på fel ställe och söket blir onödigt utdraget. Utvärdera och se vad som är troligt. Glöm inte att anteckna all viktig information från observatören och be att få återkomma om du behöver mer detaljer, glöm inte att ta telefonnummer till observatören.

 

Frågor man bör ställa

  • Vilket datum, klockslag och adress observerades hunden?
  • Var personen rasvan?
  • Vad var det som gjorde att man uppmärksammade hunden?
  • Var den skygg, gick eller sprang hunden?
  • Påkallade observatören hundens uppmärksamhet, vad gjorde hunden då?
  • Man kan be observatören se en bild av sin hund, för att säkerställa.

 

Man kan nu eventuellt se ett troligt mönster av hunden av de observationer som inkommit. Oftast finns hunden i närområdet för sitt försvinnande. Undantag kan t.ex. vara jakthundar eller hundar som dragit efter vilt. Men de flesta hundar återkommer till platsen de försvann ifrån. Men ibland gör de inte det och kan bero på att hunden är ung och oerfaren, utmattad, skadad, omhändertagen, sitter fast i koppel/spårlinan, väderleken kan även göra det svårt för hunden att bakspåra sig tillbaka etc.

 

Be om hjälp

Hundar blir snabbt skygga vid sitt försvinnande

- Man ska aldrig vara rädd för att be om hjälp. Är man aktiv t.ex. på BHK hjälper ofta klubbkamrater till och letar. Och hundens efterlysning läggs ofta ut på några av de alla hundgrupper som finns på Facebook. Då börjar det direkt ta fart med delningar. Människor berörs starkt över hundens försvinnande och många vill hjälpa till på olika sätt. Det finns många på Facebook som är duktiga "hunddetektiver" och har bra koll på både försvunna och upphittade hundar. Och snabbt kan matcha ihop annonser.

 

- Min erfarenhet är att äldre med en sällskapshund kan ha svårare att få hjälp, inte för att personer inte bryr sig. Utan för att ägarna kanske inte har ett större nätverk eller kontakter med hundklubbar. De har ofta heller inte Facebook och kan snabbt nå ut med hundens försvinnande. Det kan även vara att ägaren bor i ett område utan tätt bebyggelse. Som ni förstår är det mycket att tänka på och organisera för en ägare som är helt förtvivlad och lider stor sömnbrist. Jag brukar nämna att hunden bör återfinnas inom tre dagar. De blir snabbt skygga och kan undvika mänsklig kontakt, inklusive sin ägare. Det är därför så viktigt att agera direkt och rätt.

 

- Ofta har man stationära spanare på rullande schema som ett viktigt komplement, som endast har till uppgift att sitta tysta och observera en eventuell aktivitet av hunden från t.ex. bil, bostadshus, lada mfl. Beror på vilken fas man är i hundsöket, eller om man ska försöka lokalisera hunden. Det som är viktigt att även tänka på om man har spanare där det finns bostadshus eller gårdar, bör man informera de boende om sökinsatsen. Viktigt att skapa bra relationer och ta hänsyn till de boendes integritet. Sätt gärna hundens efterlysningsaffisch på bilens rutan.

 

Djurkommunikatörer

Inte så sällan förmedlas kontakt med djurpratare till ägaren, som säger sig veta var hunden finns och i vilket skick. Men de vet aldrig exakt position. Min erfarenhet är att många ägare har mått mycket dåligt av dessa kontakter och risken kan även vara stor att man letar på fel ställen. Jag har aldrig under mina år varit med om att hundar har återfunnits med kommunikation från distans med hunden. Däremot med struktur, organisation och goda människors vilja att hjälpa till, så återfinns de flesta hundar.

 

ID-Hundar

Man läser bla på Facebook om alla ID-hundar som numera söker efter andra hundar i skarpa sök. Jag tycker man ska vara mycket försiktig med att tro att detta skulle vara en universallösning vid en hunds försvinnande. Man bör fråga sig vilken utbildning ekipaget har och vilken säkerhet hunden kan klara av att utföra sitt arbete och följa spår i krävande miljöer och under olika väderförhållanden. Hundar kan dock ofta vara ett komplement i hundsök, exempelvis en hundkompis som kan avdramatisera för ett infångande, det beror lite på vilken fas man befinner sig vid i hundsöket. Hundstråket använder sig inte av eller anlitar ID-hundar, utan strukturerar upp sig efter traditionella och vedertagna metoder, för bästa resultat och för ett snabbt återfinnande av hunden.

 

Hunden undviker mänsklig kontakt

- Ägaren är tacksam för all hjälp, men i sin förtvivlan måste de filtrera om vad som är relevant i sin redan utsatta situation. Då är det bra att ha en samordnare som hjälper ägaren med det. Att söka efter en försvunnen hund, kan vara tidskrävande och framförallt om det inte inkommer några observationer.

 

Om observationer uteblir är det vanligt att ägaren får höra att hunden kan ha blivit stulen, förolyckats eller om den försvann i ett vargrevir, att hunden blivit tagen av vargen. Avstanna INTE söket efter hunden, filtrera bort, och fortsätt er plan för att återfinna hunden. När det gått en tid så är min erfarenhet att många tror ovanstående, vilket innebär i praktiken att ägaren har svårt att få hjälp. Och det är då ägaren behöver som mest hjälp för att lokalisera hunden.

 

- Hundar kan snabbt bli skygga och undvika mänsklig kontakt, inklusive sin ägare. Hunden använder alla sina sinnen för att vika undan t.ex. i skogen och därav få observationer. Hundens lukt och hörsel är enastående. Människan har ännu ej lärt sig förstå luktsinnets otroliga kapacitet.

 

De flesta hundar återfinns dock omgående, antingen av ägaren eller av en upphittare. Men runt om i Sverige finns det hundägare som letar förtvivlat efter sin försvunna hund. Lyckade hundsök, genomsyras oftast av ett väl fungerande och organiserat samarbete, där många hjälps åt och kompletterar varandra, och gärna av en samordnare som avlastar för ägaren.

"De första dygnen är viktiga att återfinna hunden, de kan snabbt bli skygga och undvika mänsklig kontakt"

 

Copyright © Alla rättigheter reserverade 2011- 2018 | Hundstråket Sweden