Checklista

 

CHECKLISTA - ÄR DIN HUND FÖRSVUNNEN?

Är din hund försvunnen?

Det är varje hundägares mardröm att hunden försvinner utan att lämna något spår. Tyvärr är den situationen allt vanligare, det talar media och efterlysningsannonserna om. När din hund är försvunnen och du själv står kvar. Vad gör du? Man får utgå från många olika aspekter vid en hunds försvinnande. Men det finns grundläggande moment att göra.

 

- Ingen situation är den andra lik så det finns inget enkelt svar. Hur en hund agerar vid försvinnandet beror mycket på vad som hände när den försvann. Andra faktorer att ta hänsyn till när man kartlägger hunden är t.ex. ålder, rasegenskaper, mentalitet, sjukdomshistorik, tidigare erfarenheter och var området en tidigare känd plats av hunden.

 

Hur länge har hunden varit borta, är det sommar eller vinter, var det i tät skog eller i stadsmiljö, hade hunden spårlina på sig, har det kommit in observationer av allmänheten etc.

 

- Det som ändå är lika för alla hundägare är att man omgående bör göra allt för att återfinna sin hund inom de närmsta dagarna. Jag brukar nämna inom tre dagar. De blir snabbt skygga och många gånger undviker mänsklig kontakt, inklusive sin ägare. Och hur ska man veta hur en hund agerar när den springer bort.

 

Denna CHECKLISTA kan vara en vägledning för en ägare eller som volontär.

 

Polisen

Ring till polisen telefonnummer 114 14, för att anmäla hundens försvinnande. Ofta får man ringa många gånger.

 

Stanna kvar på platsen där hunden försvann

Finns inte den möjligheten, bör man lägga kvar något som har doft av ägare eller hunden t.ex. filt/jacka. Återkom ofta till platsen. Är det vid bostaden bör dörren stå öppen, bilen kan också vara ett bra alternativ (även nattetid). Utgå från att hunden finns i närområdet.

 

Ring alltid in hjälp

Det som är lika för alla hundägare är att man omgående bör göra allt för att återfinna sin hund inom de närmsta dagarna. Man ska inte vara rädd för att ta emot hjälp. En hund kan snabbt bli skygg och undvika människor, inklusive sin ägare.

 

Efterlysningsaffischer

Tapetsera hela området med omnejd med efterlysningsaffischer och knacka dörr. Bild på hunden, datum, aktuell info, kontaktuppgifter och telefonnummer. Om allmänheten får veta att en hund är försvunnen så gör det folk mer uppmärksamma och då kommer det oftast in observationer. Alla sätter inte en lösspringande hund i samband med en försvunnen hund. Det är så oerhört viktigt att allmänheten får veta om hundens försvinnande.

 

Kontakta företag i närområdet

Taxibolag, väktare, budbilar, tidningsbud och hemtjänst mfl. Har de gjort några observationer?

 

Organiserad sökgrupp

Man bör få ihop många människor på kort tid som tillsammans leds av en eller få personer som samordnar sökningen i en struktuerad och organiserad form tillsammans med ägaren. Man får se till er situation och sök går alltid in i olika faser.

 

Skallgångskedja

Om hunden hade koppel eller spårlina på sig är det viktigt att man söker av närområdet för försvinnandet

Om hunden hade koppel eller spårlina på sig är det viktigt att man söker av närområdet omgående för att utesluta att hunden inte sitter fast. Framförallt om försvinnandet skedde vid skog och mark. Man kan se till hur terrängen ser ut där hunden försvann, och få en uppfattning hur långt det är troligt att hunden kommer innan den sätter sig fast.

 

Det är mycket viktigt att man samordnar en skallgångskedja så fort som möjligt, där en person tar kommandot. Ibland kan man komplettera med stationära spanare som endast har till uppgift att observera en eventuell aktivitet av hunden när kedjan går fram. Detta är helt beroende på terräng. OBS Viktigt att veta om hunden sitter fast, ger den ofast inte skall ifrån sig eller röjer sin närvaro. Även om den hör sin ägare. Därför är det så oerhört viktigt att man söker av mycket noggrant.

 

Man kan med fördel använda andra hundar som klarar terrängen, årstiden och är socialiserade. Hundar uppfattar det som det mänskliga ögat och hörseln inte gör. Var mycket uppmärksam på hundens kroppsspråk. Läs av hunden under hela tiden.

 

Om det är brist på sökhjälp måste man nyttja alla resurser på bästa tänkbara sätt. Framförallt om det är sträng kyla. Ta fram en karta över aktuellt sökområde, dela in området i små rutor t.ex. 250 x 250 meter och prioritera dessa med t.ex. 1, 2, 3 och 4 osv. sök av systematiskt.

 

Media

Kontakta radion och vädja om att de sänder ut en efterlysning. Kontakta din länstidning för att be de skriva en artikel. Framförallt om många dagar har gått och inga observationer har kommit in av den försvunna hunden.

 

Annonser

Kan hunden blivit stulen eller omhändertagen?

 

Jaktsäsong

Är det jaktsäsong? Ta kontakt med jaktlaget i området där hunden försvann. Jägare brukar oftast vara mycket hjälpsamma och uppmärksammade. Var har de sin slaktplats och åtlar? Det kan vara en plats som hunden söker sig till för föda? Viktigt att skapa bra relationer med jaktlaget. Om ni inte har en personlig kontakt, kan man söka på Svenska Jägarförbundet och välja aktuellt län.

 

Tassavtryck

Finns det snö, kan man följa tassavtrycken (det är lätt att förväxla rävspår med hundspår). Var uppmärksam på detaljer och rörelsemönster.

 

Löptik

Är det en hanhund som är försvunnen i närtid, kan man använd en löptik och cirkulera i området (undvik att gå vid trafikerade vägar) framförallt om den försvunna hunden brukar dra efter höglöpande tikar. Annars bör man vara försiktig med detta. Då det annars kan bli förvirrande om man använder andra hundar i söket. Om en hund har varit försvunnen under flera dagar, är skygg och undviker mänsklig kontakt, så har troligtvis ingen löptik någon större funktion i sökinsatsen.

 

Utfodringsplats

Här finns inget enkelt svar, det beror helt på er situation. Om ni vet eller tror att hunden finns i området, då ska utfodringsplats finnas. Även vid hemmet och absolut vid platsen för försvinnandet. Mat som luktar på avstånd. Ha i åtanke att vilda djur/fåglar kan ta av maten, se eventuella spår och avgör. Var noga med att ha ett rullande schema och allra helst ägare som kollar av matstationen, då man inte vill sätta onödig doft eller bli en störning för hunden.

 

Uppfödaren

Används med stor fördel om man vet att hunden finns i ett visst område men undviker att fångas in. Eller har blivit så pass skygg och undviker all mänskligt kontakt (inklusive ägaren). Uppfödaren bör ha med sig tiken/mamman till den försvunna hunden om det är möjligt och cirkulera i området, ibland under flera dagar och sätta sin doft och kalla med samma tonfall/lockrop som när den var valp. Hunden kan höra men ibland behöver den ha lite tid på sig att visa sig. OBS Endast om man vet att hunden har haft en trygg uppväxt hos uppfödaren, inte annars.

 

Nyårsafton

Om hunden försvinner under fyrverkeri är chansen stor att den försöker gömma sig. T.ex. under en trapp, altan eller täta buskar vid en fasad. Lämna aldrig hunden själv på nyår om den är rädd eller om du vet att det kommer vara fyrverkeri i området. Utgå från hundens perspektiv och inte ifrån hur vi människor tänker. Jag vill även uppmärksamma om att allt för många hundar springer bort hos tillfälliga hundvakter. Ska man ha hundvakt bör man ge noggranna instruktioner om vad som gäller för sin hund.

 

Många hundar är rörliga vid gryning och skymning

 

DAGARNA GÅR OCH HUNDEN ÄR FORTFARANDE FÖRSVUNNEN

Det är mycket viktigt att finna hunden de första dygnen efter försvinnandet. En hund kan lätt bli skygg och undvika all mänsklig kontakt, inklusive ägaren. Hunden bör finnas inom närområdet, framförallt om platsen är känd av hunden sedan tidigare t.ex. hemma. Den har egentligen ingen anledning att vandra om det inte finns speciella skäl. Se mer information kring detta, under kartläggning.

 

Matstation vid en hunds försvinnande

- Om man tror att hunden finns i ett visst område. Se till att allmänheten får veta om hundens försvinnande då börjar det komma in observationer, vilket blir betydligt lättare att lokalisera hunden och var man ska koncentrera sin sökning. Hunden irrar förmodligen inte planlöst omkring. Men om hunden försvann i skog och mark och man tror att hunden finns där. Försök att samordna en sökgrupp så fort som möjligt, med matstation, affischering, knacka dörr och komplettera gärna med stationära spanare (titta på kartan) där man ser långt och har uppsikt åt flera håll samtidigt.

 

De stationära spanarna har till uppgift att endast sitta tysta t.ex. i en bil och observera en eventuell aktivitet av hunden. Avlös varandra på stationerna efter ett antal timmar. Låt det inte bli luckor i schemat. OBS det är viktigt att ta hänsyn till de boendes integritet.

 

Många hundar är rörliga vid gryning och skymning

En person i sökgruppen kontaktar bla lantbrukare i området, hör om de har sett eller märkt något konstigt på gården. Exempelvis omkullvälta soptunnor, kaniner eller höns som blivit tagna, som gårdsfolket tror är räven. Kattmat som det är mer åtgång av än annars och som de inte sätter i samband med en försvunnen hund. De boendes hundar som skäller på andra tider än normalt. Se även tidigare råd på Hundstråket.

 

Min erfarenhet är att påbörja sökningen redan när det ljusnar ute, det är lugnt i området. Det är mycket bra att använda sig av en karta där man kan pricka av observationer, datum och klockslag som kommit in av allmänheten eller av sökgruppen. Det blir enklare att lokalisera hunden samt att man kan se hundens rörelsemönster, och i vilket område man bör koncentrera sin sökning för ett infågande. Bekräfta eller utesluta hunden i området.

 

Använd karta och stationära spanare för att lokalisera hunden

X = Utifrån allmänhetens viktiga observationer av hunden och olika datum har man nu begränsat hundens område och bör lägga sökningen där. Det är troligt att hunden söker sig till lantbruket, det är en lugn plats och gårdsfolket utfodrar bla katter, det finns även vatten i direkt närhet. Hunden måste spara på sina krafter och har blivit stationär i området.

 

X = Personer i sökgruppen sitter tyst utplacerade i bilar på välutvalda platser, där man ser långt och har uppsikt åt flera håll samtidigt. Från vilket håll kommer hunden? Var bör man sätta fällan om hunden även undviker ägaren.

Klicka för större illustrationsbild.

Har du säkerställt att hunden finns i området?

 

FÅNGA IN HUNDEN MED FÄLLA

Om hunden har lokaliserats med säkra observationer men undviker all mänsklig kontakt, inklusive ägaren. Bör man ta kontakt med t.ex. viltvårdare i kommunen eller jaktlag som man kan hyra/låna en fälla av. Det finns även andra alternativ, helt beroende på var hunden befinner sig. Man kan rigga en fälla i trappuppgång, ladugård, uthus eller ett inhägnat område.

 

Hur gör man då?

Hundar blir oftast stationära i ett begränsat område vid sitt försvinnande

När man har säkerställt (eller tror) att hunden finns i området och man kanske även vet vilka tider på dygnet den är aktiv, vilka promenadstråk den har, då ska man prioritera det. Man får utgå ifrån att hunden är hungrig och fällan iordningställs då i form med mat som luktar gott och på avstånd.

 

  • Placera fällan en liten bit ifrån hundens promenadstråk, lägg ev. ett spår till fällan.
  • Placera inte fällan där det är för mycket störande moment.
  • Så få människor som möjligt gillrar fällan med mat så man inte sätter olika dofter.
  • Observera fällan på avstånd och ha alltid fällan under övervakning.
  • Ibland kan man använda sig av en åtelkamera, men det finns strikta restriktioner kring dem.

 

Ibland kanske inte hunden vågar gå in i fällan under ett par dagar, försök inte stressa hunden även om ni ser den, mata både i och utanför fällan, låt det bli en plats där hunden vill återkomma till. Ha tålamod! Man ska komma ihåg att det som är lika för de flesta skygga hundar är att de använder alla sina sinnen för att undvika mänsklig kontakt. Man måste vara listig för att det ska ge resultat.

 

Fällan måste fungera

Här finns inte utrymme för att misslyckas med att fånga in hunden, fällan måste fungera när den går igen. Hunden kan gripas av panik när den väl är i fällan, framförallt om hunden har varit i det fria i veckor. Var mentalt förberedd, lägg något över fällan (mörkt) och prata med ord/tonfall som hunden är van vid. Det som ändå är positivt är att många hundar reagerar med ett lugn när den väl kommer in i sin flock igen. Ta kontakt med din veterinär omgående för en hälsokontroll av hunden.

 

Copyright © Alla rättigheter reserverade 2008- 2018

"De första dygnen är viktiga att återfinna hunden, de kan snabbt bli skygga och undvika mänsklig kontakt"

 

Copyright © Alla rättigheter reserverade 2011- 2018 | Hundstråket Sweden