FAQ

 

FAQ - VID EN HUNDS FÖRSVINNANDE

FAQ - Vid en hunds försvinnande

Det är varje hundägares mardröm att hunden försvinner utan att lämna något spår. Tyvärr är den situationen allt vanligare, det talar annonserna om. De flesta hundar återfinns dock omgående, antingen av ägaren eller av en upphittare. På Hundstråket hittar du många viktiga och direkta tips som är väl utformade och bygger på många års erfarenhet av organiserade sök av försvunna hundar. Man får utgå från många olika faktorer vid en hunds försvinnande.

 

- Det finns tyvärr ingen färdig manual för varje enskilt hundsök, utan det är viktigt att man ser till just det specifika försvinnandet. Man brukar först kartlägga hunden där man tar hänsyn till t.ex. åldern, rasegenskaper, mentalitet, sjukdomshistorik, tidigare erfarenheter, vad hände vid hundens försvinnande, var området en tidigare känd plats av hunden. Hur länge har hunden varit borta, är det sommar eller vinter, var det i tät skog eller i stadsmiljö, hade hunden koppel på sig, har det kommit in observationer av allmänheten etc.

 

- Utifrån den research man gör, kan man få en bra bild över hur hunden agerar och utgå från vad som mest är troligt just för den hunden och börja strukturera upp och organisera sökningen. Vem gör vad, när och hur. Det som är lika för alla hundägare är att man omgående bör göra allt för att återfinna sin hund inom de närmsta dagarna. Och ägaren behöver hjälp.

 

Varför försvinner så många hundar?

Det kan vara rena tillfälligheter som t.ex. överraskningsrädsla, smällare, lösa hundar som attackerar, jagar vilt, stulna, nytt hem för hunden etc. Att man oftare märker av de försvunna hundarna nu är antagligen Internets tillgänglighet att sprida ett budskap t.ex. genom Facebook och Twitter.

 

Behöver man ha tidigare erfarenhet för att hjälpa till?

Nej, alla kan hjälpa till. Ägaren behöver all hjälp de kan få och de första dagarna är så oerhört viktiga att finna hunden. Risken kan annars vara stor att det blir en utdragen sökning pga att hundar ofta snabbt blir skygga och undviker mänsklig kontakt och ofta även ägaren. Hunden kan även under tiden vara med om trauman eller skapa trafikolyckor.

 

Man kan skapa en Facebooksgrupp, och dela hundens efterlysning över Facebook. Syftet med det är att sprida om hundens försvinnande och framförallt vädjan om fysisk hjälp på plats. Har man möjlighet att delta så finns många betydelsefulla uppgifter som inte krävs någon tidigare erfarenhet. T.ex. lappa med efterlysningsaffischer, knacka dörr, promenader, upplysa folk om hundens försvinnande, stationära spanare i bil som observerar en viss plats eller ett visst område. Helt beroende på om det kommit in observationer av hunden eller av en liknande hund, bevaka en fälla, delta i skallgång etc. Oftast sker samordningen av den försvunna hunden i den Facebooksgrupp man startat av en samordnare och ägaren.

 

Kan man använda karta i sökandet?

Absolut, anteckna hela tiden observationsplatserna av hunden på kartan, datum och klockslag. Då kan man se ett eventuellt rörelsemönster av hunden och lokalisera den för ett infångande.

 

Hur ska man veta att hunden inte har sprungit flera mil?

Jakthundar kan göra det, men oftast söker de sig tillbaka i bakspåret till platsen de försvann ifrån eller hem till bostaden om det är i närheten. Ser man till andra raser återfinns de oftast i närområdet eller söker sig hem. Små raser finns oftast direkt i närhet av sitt försvinnande (närtid).

 

Om en hund har spårlina eller flexikoppel på sig, hur gör man då?

Stationär spanare vid en hunds försvinnande

Då är en skallgång att prioritera, hunden kan sitta fast i granar, rötter och snår. Kommer heller inga observationer in av hunden, förstärker det teorin att hunden sitter fast. Lite uteslutningsmetoden beroende på var hunden försvann. Man kan se till hur terrängen ser ut och få en uppfattning hur långt det är troligt att hunden kommer, innan den sätter sig fast.

 

Om hunden hade spårlina eller flexikoppel på sig är det viktigt att man söker av närområdet omgående för att utesluta att hunden inte sitter fast. Framförallt om försvinnandet skedde vid skog och mark. Man måste även se till årstiden och väderlek.

 

Det är mycket viktigt att man samordnar en skallgångskedja så fort som möjligt, där en person tar kommandot. Ibland kan man komplettera med stationära spanare som endast har till uppgift att observera en eventuell aktivitet av hunden när kedjan går fram. Detta är helt beroende på terräng. OBS Viktigt att veta om hunden sitter fast, ger den ofast inte skall ifrån sig eller röjer sin närvaro. Även om den hör sin ägare. Därför är det så oerhört viktigt att man söker av mycket noggrant.

 

Man kan med fördel använda andra hundar som klarar terrängen, årstiden och är socialiserade. Hundar uppfattar det som det mänskliga ögat och hörseln inte gör. Var mycket uppmärksam på hundens kroppsspråk. Läs av hunden under hela tiden.

 

Om det är brist på sökhjälp måste man nyttja alla resurser på bästa tänkbara sätt. Framförallt om det är sträng kyla. Ta fram en karta över aktuellt sökområde, dela in området i små rutor t.ex. 250 x 250 meter och prioritera dessa med t.ex. 1, 2, 3 och 4 osv. sök av systematiskt.

 

Varför ska man sätta upp efterlysningaffischer så fort?

Då kan det börja komma in observationer av hunden och man kan lättare lokalisera den för ett infångande. Var bara tydlig i din affisch, många gånger kommer det in observationer av liknande hundar och inte av den som är försvunnen. Det är viktigt att säkerställa observationerna. Man kan annars förlora viktig tid eller bedriva söket på fel plats. Men ser oftast ett mönster av hunden, om man utgår ifrån observationerna.

 

Om man vet att hunden finns i ett område, men inte vågar komma fram, vad gör man då?

Man kan anordna en fälla i ett uthus vid en hunds försvinnande

Har det gått ett par dagar och hunden är så pass skygg och undviker all mänsklig kontakt, inklusive sin ägare, kan man fånga in hunden med en fälla eller anordna en fälla i ett uthus, lada eller en trappuppgång mm. Man kan ta kontakt med jaktlag eller viltvårdare i sin kommun för eventuell hjälp. I väntan på fällan eller i samband med fällan har man en utfodringsplats, låt det bli en plats som hunden vill återkomma till.

 

Allra helst är det endast ägaren som besöker denna utfodringsplats. Då man inte bör sätta olika dofter eller bli störande moment för hunden. Ofta avslöjar man heller inte denna plats, då söket har gått in i ett känsligt läge. Men välj plats med stor omsorg.

 

Ett annat komplement kan vara att använda sig av uppfödaren som roterar i området med hundens mamma och kallar med det där speciella lockropet som den var van vid som valp (detta ska endast användas om man vet att hunden har haft en trygg uppväxt). Uppfödare kan bryta en eventuell blockeringen på hnden.

 

Har hunden hundkompisar kan det även vara ett bra sätt att få hunden att närma sig t.ex. i en spårlina. Håll avstånd, läs av situationen, låt det bli på hundens villkor. Hundkompisar kan avdramatisera ett infångande, när den försvunna hunden även undviker ägaren. Tänk smart!

 

Gillar hunden att åka bil, kan även det vara ett bra alternativ, låt dörrarna stå öppna, ha även lite mat där, observera på håll. Låt det bli en plats som hunden vill återkomma till. Är hunden van att åka bil, känner den igen motorljudet. Motorljudet kan vara ett komplement.

 

Ska ägaren ropa på sin hund?

Självklart ska ägaren kunna använda sin röst, men viktigt är tonläget, förstärkning genom positivt lockrop och som hunden är van vid. Hunden kan höra och se, men kanske inte vågar visa sig om den har varit på rymmen en längre tid. Det finns inget som tyder på att en ägare inte ska kalla på sin hund är min erfarenhet. Rösten, det positiva tonfallet och igenkända fraser av hunden är positiva förstärkningar. Dock ska INTE andra ropa på hunden. Viktigt är dock att se till respektive hunds situation, om var, när och hur nuläget ser ut.

 

Blir alla försvunna hundar skygga?

Det kan bero på lite olika faktorer, men min erfarenhet är att många hundar snabbt blir skygga, även om de ser eller hör sin ägare. Men det är inte alltid att ägaren ser sin hund i terrängen. Men hunden finns där. Men olika faktorer spelar roll t.ex. var hunden försvann, finns ägaren på plats, vilken personlighet har hunden och vad hände när hunden försvann mm. Ibland kan hunden undvika ägaren även om de ser varandra på håll. Därför är det så viktigt att man agerar med lugna och mjuka metoder och påkallar hundens uppmärksamhet. Andra hundkompisar kan även avdramatisera ett infångande. Ibland använder man sig av uppfödaren.

 

Har hunden varit borta ett tag, då kan även allmäntillståndet och bristen på mat göra så att hunden inte längre orkar undvika mänsklig kontakt. Ibland söker sig hundar frivilligt till gårdar om försvinnandet var i skog och mark. Men det händer även att hundar från att ha varit skygga under t.ex. en vecka, möter sin ägare eller annan familjemedlem vid rätt tillfälle och blir jätteglad. Hunden kommer in i flocken som den aldrig varit försvunnen. Det är alltid på hundens villkor, och det är därför så viktigt att vara mentalt förberedd, på hur man agerar vid ett möte. Det kan vara helt avgörande för hur hunden agerar.

 

Hur ska man agera om man ser en skygg och vilsen hund?

Alltid lugna och mjuka rörelser, sätt dig på huk, vänd bort ditt ansikte, låt det bli på hundens villkor, läs av situationen och följ hundens beteende. Man kan även småprata i positivt tonläge för att väcka hundens uppmärksamhet och en nyfikenhet. Kvinnor har fördel med sina ljusa röst. Ha gärna godsaker i fickan t.ex. köttbullar. Ibland får man även backa tillbaka ett par steg. En annan hundkompis kan även avdramatisera ett infångande.

 

Varför behöver alltid ägaren hjälp med att leta?

Ägaren behöver hjälp att leta

Ägaren med familj bör vara ute och leta och avlastas med det praktiska så som viktiga telefonsamtal, göra efterlysningsaffischer, affischera, knacka dörr och samordna sökgrupper etc. Ibland vill ägaren själv vara samordnare.

 

Hur vet man att hunden är stulen?

Det finns inget enkelt svar, alla situationer är olika. Det finns naturligtvis fall som kan vara uppenbara t.ex. vid inbrott eller om hunden har försvunnit när den satt uppkopplad utanför affären, men 100% säker kan man aldrig vara. Man får se till respektive hunds försvinnande, och vad som kan vara troligt.

 

De hundar som försvinner t.ex. vid promenad, jakt, hundgård, i skog och mark, vid nytt hem, hundpensionat m.m. kan man aldrig veta med säkerhet att hunden är stulen. När det gått ett par dagar och hunden ännu inte är återfunnen samt inga observationer har kommit in, är det mycket vanligt att man tror att hunden är stulen.

 

Hunden följer antagligen ett naturligt mönster som många andra försvunna hundar gjort innan de återfunnits och håller sig aktivt undan mänsklig kontakt. Därav få observationer. Hundar kan vara stulna, men det är oerhört viktigt att inte avsluta det aktiva söket efter hunden och fortsätta att upplysa allmänheten. Det är då det kan börja komma in observationer och man kan lokalisera hunden. Samtidigt som man har en kontinuerlig kontakt med polisen mfl.

 

 

Copyright © Alla rättigheter reserverade 2008- 2018

"De första dygnen är viktiga att återfinna hunden, de kan snabbt bli skygga och undvika mänsklig kontakt"

 

Copyright © Alla rättigheter reserverade 2011- 2018 | Hundstråket Sweden