Hundstråket

 

OM HUNDSTRÅKET

En sida vars syfte i första hand är att hjälpa en ägare och volontärer med konkreta råd och tips, för ett snabbt återfinnande av en försvunnen hund. Mitt intresse och stora engagemang av hundsök kommer sig nog från början att min schäfervalp försvann för många år sedan, utan att lämna ett enda spår efter sig. Det var vinter och mycket kallt. Han var ung och oerfaren, men återfanns dock redan efter ett par timmar, tack vare att vi var mycket snabba med att agera och strukturera upp ett omedelbart sök i en väl organiserad form.

 

Om Hundstråket
Hundstråket Konkreta råd och strategier
Hundstråket Organisera upp ett hundsök
Hundstråket De flesta hundar återfinns omgående av ägaren eller av en upphittare
Hundstråket Alla lyckade hundsök, genomsyras av ett väl fungerande och organiserat samarbete, där många hjälps åt och kompletterar varandra

Konkreta råd och strategier

På Hundstråket vill jag dela med mig av mina erfarenheter som jag tror och hoppas kan göra stor skillnad vid en hunds försvinnande. Mina konkreta råd och strategier, känner säkerligen en del av er igen, då de ibland används vid en hunds försvinnande t.ex. i olika Facebookgrupper.

 

Jag har varit aktiv med hundsök sedan 2005 och har under åren samordnat och strukturerat upp många sök för bortsprungna hundar. De senaste åren har jag även utbildat volontärer med olika strategier i hundsök. Var med och startade upp den första ideella föreningen med hundsök i Sverige. Har alltid haft ett stort intresse av hundars beteende, språk och tankeförmåga - och schäfern är min ras. Idag kan man se på Hundstråkets statistik att besökare kommer från hela världen. Sverige toppar idag med 57,47 % och sedan kommer Tyskland, Danmark och USA mfl. Idag finns etablerad kontakt med motsvarande organisationer utomlands.

 

Att försöka sammanställa alla scenarier vid en hunds försvinnande, är nästintill en omöjlig uppgift. Det finns tyvärr ingen färdig manual, utan viktigt är att man alltid ser till just det specifika försvinnandet.

 

Organisera upp ett hundsök

Jag samordnar fortfarande hundsök, även om det inte är i samma stora omfattning längre. Oftast genom att starta upp en Facebookgrupp för den försvunna hunden. Gruppens syfte är att vara en mötesplats för samordning i det aktuella söket. Inom gruppen sker då planering tillsammans med ägare och volontärer för ett snabbt återfinnade av den försvunna hunden. Ibland är gruppen offentlig, men det förekommer ofta att gruppen är icke offentlig, och med ett begränsat antal medlemmar. Frivilliga som finns fysiskt på plats.

 

De flesta hundar återfinns omgående av ägaren eller av en upphittare. Men ibland kan logistiken ofta vara omfattande och tidskrävande när man samordnar hundsök. Framförallt när observationer uteblir, trots en omfattande sökinsats. Ibland förekommer det att man inte kan organisera sök direkt på plats, utan är delaktig från distans, med konkreta råd och tips för ett snabbt återfinnande av hunden.

 

Sammanfattningsvis handlar det mycket om logiskt tänkande och nulägesanalys vid en hunds försvinnande, men det handlar lika mycket om en klar förståelse för hundars beteende, oavsett ras etc.

 

Hundstråket drivs helt ideellt, kombinerat med ordinarie arbete. Slutligen, innan ni påbörjar ert stråk inne på sidan, vill jag tillägga. Alla lyckade hundsök, genomsyras av ett väl fungerande och organiserat samarbete, där många hjälps åt och kompletterar varandra, gärna med en eller ett par samordnare. Ett direkt agerande, ett väl fungerande samarbete samt en bra genomtänkt struktur ger många bortsprungna hundar en bra förutsättning för ett återfinnande. Hoppas ni ska finna många bra tips för just Ert lyckade hundsök.

 

Användning av informationen på webbplatsen

Allt material som finns tillgängligt via Hundstråkets webbplats är avsett endast som allmän information. Hundstråket tar inte ansvar för hur man tolkar informationen på webbplatsen och ansvarar heller inte för hundsök som Hundstråket inte är involverade vid. Allt material layout, texter, bilder samt övrigt innehåll som Hundstråket har lagt ut på webbplatsen skyddas av copyright och Svensk lagstiftning. Det är inte tillåtet att ändra innehåll, kopiera eller använda det för kommersiella ändamål utan godkännande från Hundstråket.

 

Följ och gilla Hundstråket på facebook

Om Du önskar komma i kontakt, vänligen besök Hundstråket på Facebook.

 

Copyright © Alla rättigheter reserverade 2011- 2018 | Design Hundstråket Sweden

"De första dygnen är viktiga att återfinna hunden, de kan snabbt bli skygga och undvika mänsklig kontakt"

 

Copyright © Alla rättigheter reserverade 2011- 2018 | Hundstråket Sweden