Volontärer

 

VOLONTÄRERNAS SÄKERHET OCH DELAKTIGHET VID HUNDSÖK

Hundstråket vill uppmärksamma alla fina volontärer som deltar i sök vid en hunds försvinnande samt lite hur man tänker kring deras säkerhet. Utan alla volontärer som erbjuder sin hjälp, skulle det vara svårt att organisera hundsök. En hunds försvinnande berör många och det kommer ofta erbjudanden om hjälp. Ibland förekommer det att hela samhällen blir involverade i sök, för att de bor i närheten av platsen där hunden har försvunnit eller har lokaliserats.

 

Säkerhet för volontärer vid en hunds försvinnande

- Oftast är det stort fokus på hunden, men som samordnare är det viktigt att även se till volontärernas säkerhet. Årstiden kan vara olika och sök bedrivs ofta i skog och mark, där terrängen kan variera. Ofta finns både vattendrag och sumpmark. Det kan även vara sök intill trafikerade vägar eller i närhet av järnvägsspår. Ibland sker sök inom bostadsområden med hög kriminalitet, där man som komplement till sök, behöver lokalisera hunden vid stilla span av stationära spanare i bil.

 

- När man planerar alla sök, så är säkerheten lika viktig som att hunden återfinns, man vill inte att volontärer utsätter sig för risker t.ex. gå på järnvägsspår eller motorvägar. Vilken kan tyckas vara en självklarhet. Men ibland i sin iver kan detta förekomma och framförallt om en observation av hunden inkommer. Är årstiden sådan att det finns risk med bräcklig is, ska man heller inte gå i sådan terräng. Man måste hela tiden se till volontärernas säkerhet och det är allas vårt ansvar. Även de boendes säkerhet och integritet måste beaktas.

 

Kontakta de boende om man bedriver span

- Sitter man som stationär spanare i bil på landsbygden på ett rullande schema, är det viktigt att de boende kontaktas innan om själva sökinsatsen, de måste kunna känna en trygghet vid sitt boende och de måste få besked om var och varför man befinner sig på platsen. Gör man inte det är risken stor att man skapar dåliga relationer med de boende och att polisen kommer. Samt att man blir oense med boende, som hunden så väl har så stort behov av hjälp ifrån. När ett organiserat sök blir av, är det viktigt att de som deltar, har fått korrekt information om sökinsatsen, så de vet vad som förväntas av dem och vad de själva kan

förvänta sig av de andra, samt att alla är överens om att hålla sig till planen.

 

Meddela samordnaren när man intar/lämnar sin position

- Viktigt är att samordnaren har namn/telefonnummer på de som är ute, och vet när de intar/lämnar sin position. Volontärernas ansvar är när de lämnar sin position meddelar samordnaren, som kan pricka av att de lämnat platsen. Detta så man med säkerhet vet att inga är kvar i skogen efter sökinsatsen är avslutad. Är det en skallgång gör man på ett liknande sätt på en samlingsplats vid start/slut av skallgången, av en ansvarig/samordnare.

 

Checklista för volontärer

Har man en Facebooksgrupp för hunden så brukar planering m.m. skrivas ut i god tid. I gruppen brukar då även finnas ett aktuellt dagsinlägg för de aktiva vid sökinsats, där man snabbt kan uppdatera sig eller få ut information till de andra. Samordnaren eller annan ansvarig följer dagens insats och finns oftast till hands. Framförallt om det är ett större organiserat sök.

 

Checklista för volontärer

  • Varselväst
  • Mobiltelefon
  • Ficklampa
  • Visselpipa
  • Karta
  • Kläder efter årstid + ombyte
  • Bra skor
  • Dryck och frukt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibland kan Hundstråket ge vägledning för andra grupper när en hund är försvunnen, men där Hundstråket inte samordnar söket. Strukturen kan många gånger se lite olika ut, beroende på vem som är samordnare. Viktigt är dock, oavsett vem som ansvarar för söket att volontärernas säkerhet alltid är oerhört viktig. Avslutningsvis, ett stort TACK till alla volontärer som är där ute och hjälper en hund och ägare, vid en hunds försvinnande.

 

 

"De första dygnen är viktiga att återfinna hunden, de kan snabbt bli skygga och undvika mänsklig kontakt"

 

Copyright © Alla rättigheter reserverade 2011- 2018 | Hundstråket Sweden