Affischera

Frågor man bör ställa


  • Vilket datum, klockslag och adress observerades hunden?
  • Var personen rasvan?
  • Vad var det som gjorde att man uppmärksammade hunden?
  • Var den skygg, gick eller sprang hunden?
  • Påkallade observatören hundens uppmärksamhet, vad gjorde hunden då?
  • Man kan be observatören se en bild av sin hund, för att säkerställa.


Man kan då eventuellt se ett troligt mönster av hunden från de observationer som inkommer. Oftast finns hunden i närområdet för sitt försvinnande. Undantag kan t.ex. vara jakthundar eller hundar som dragit efter vilt. Men de flesta återkommer till platsen de försvann ifrån.


Men ibland gör de inte det och kan bero på att hunden är ung och oerfaren, utmattad, skadad, omhändertagen, sitter fast i koppel/spårlinan och väderleken kan även göra det svårt för hunden att bakspåra tillbaka


Ladda gärna ner din Efterlysningsaffisch i ett Worddokument och redigera direkt i dokumentet med aktuell information och fotografi.


Ladda ner din efterlysningsaffisch i ett worddokument och redigera aktuell information