Ägaren behöver hjälp
Vid en hunds försvinnande behöver ägaren hjälp

VID EN HUNDS FÖRSVINNANDE BEHÖVER ÄGAREN HJÄLP

Oftast letar familjen själv de första dagarna och om hunden inte återfinns är paniken ett faktum. Vid denna tidpunkt lider ägaren oftast av stor sömnbrist. De vet inte längre vad man ska göra, var man ska leta eller hur man går vidare. Inga samtal till polisen ger det svar man önskar, att sin hund ska vara upphittad. För hur ska man veta som ägare hur en hund agerar som försvinner?


Man får ta hänsyn till många faktorer vid en hunds försvinnande. Har hunden precis försvunnit eller har hunden varit borta en längre tid? Ingen situation är den andra lik, så det finns inget enkelt svar eller en färdig manual. Men det finns några grundläggande moment man böra göra direkt. Alla lyckade hundsök, genomsyras av ett väl fungerande och organiserat samarbete, där många hjälps åt och kompletterar varandra, gärna med en eller ett par samordnare. Ett direkt agerande, ett väl fungerande samarbete samt en bra genomtänkt struktur ger många bortsprugna hundar en bra förutsättning för ett återfinnande.

Kartlägg hunden först

Först bör man kartlägga hunden och utifrån det strukturerar man upp ett hundsök. Hur en hund agerar vid försvinnandet beror mycket på vad som hände när den försvann. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är bla hundens ålder, rasegenskaper, mentalitet, sjukdomshistorik, hundens tidigare erfarenheter och var området en tidigare känd plats av hunden mm. Hur länge har hunden varit borta, är det sommar eller vinter, var det i tät skog eller i stadsmiljö, hade hunden koppel på sig, har det kommit in observationer av allmänheten osv. Vad är troligt om respektive hunds försvinnande?


Kartläggningen är absolut grunden för fortsatt planering. Viktigt att tänka på om kartläggningen uteblir, försämras hundens förutsättningar att återfinnas drastiskt, alternativ ett onödigt utdraget sök.

 

Organisera upp söket efter hunden

Det är mycket viktigt att finna hunden de första dygnen efter försvinnandet. En hund kan lätt bli skygg och undvika all mänsklig kontakt, inklusive ägaren. Hunden bör finnas inom närområdet, framförallt om platsen är känd av hunden sedan tidigare t.ex. hemma. Den har egentligen ingen anledning att vandra om det inte finns speciella skäl. 

 

Filt med ägarens doft och matstation

Viktigt med doft av ägaren t.ex. en filt och matstation där hunden försvann. Är försvinnandet inte långt hemifrån bör man även ha en matstation där. Viktigt dock är att man har en plan för att iordningställa en utfodringsplats, vilka tider och vad man använder för väldoftande mat.

 

Det bör vara få människor som besöker matstationen för att undvika olika dofter där man vill att hunden ska återkomma till. Skygga hundar rör gärna på sig när det är lugnt i området vid gryning och skymning. Men allt är relativt och det beror t.ex. på vilken terräng hunden försvann vid och hur länge hunden varit försvunnen.

 

Affischera och nå ut till allmänheten

Att affischera har visat sig vara mycket framgångsrikt när man vill återförena hundar med sina familjer. Om observationer uteblir måste allmänheten få veta om hundens försvinnande, då allmänheten inte  sätter en lösspringande hund i samband med en försvunnen hund.


Man påbörjar direkt att affischera i närområdet och förhoppningsvis kommer det in tips, så man kan lokalisera hunden.

 

Men det är viktigt att säkerställa observationerna, ofta kommer det in tips av liknande hundar. Risken man tar genom att åka på alla observationer av en liknande hund, är att man letar på fel ställe och söket blir onödigt utdraget. Utvärdera och se vad som är troligt.


Glöm inte att anteckna viktig information från observatören och be att få återkomma om du behöver mer detaljer, glöm inte att ta telefonnummer till observatören.

 

Frågor man bör ställa

  • Vilket datum, klockslag och adress observerades hunden?
  • Var personen rasvan?
  • Vad var det som gjorde att man uppmärksammade hunden?
  • Var den skygg, gick eller sprang hunden?
  • I vilken riktning försvann hunden åt?
  • Påkallade observatören hundens uppmärksamhet, vad gjorde hunden då?
  • Man kan be observatören se en bild av sin hund, för att säkerställa.

 

Om man säkerställer observationer av liknande hundar så kan man eventuellt se ett troligt mönster av den försvunna hunden av de observationer som inkommer då. Oftast finns hunden i närområdet för sitt försvinnande, undantag kan t.ex. vara jakthundar.


De flesta hundar återkommer till platsen de försvann ifrån. Men ibland gör de inte det och kan bero på att hunden är ung och oerfaren, utmattad, skadad, omhändertagen, sitter fast i koppel/spårlinan, väderleken kan även göra det svårt för hunden att bakspåra sig tillbaka

 

Be om hjälp omgående

Man ska aldrig vara rädd för att be om hjälp. Är man t.ex. aktiv på BHK hjälper ofta klubbkamrater till och letar. Vädja till vänner och grannar. Har man tillgång till facebook kan man även lägga ut en efterlysning på Bortsprungna hundar - Djurid som är Svenska Kennelklubbens ägarregister. Många personer besöker den gruppen och ofta kan efterlysningen få en snabb spridning i hundgrupper.


Många berörs starkt över hundens försvinnande och många vill hjälpa till på olika sätt. Det finns många personer på facebook som är duktiga "hunddetektiver" och som har bra koll på annonser av både försvunna - och upphittade hundar och som snabbt kan matcha ihop efterlysningar.

 

Vår erfarenhet är att äldre med en sällskapshund ibland kan ha svårare att få hjälp, inte för att personer inte bryr sig om den målgruppen. Utan för att ägarna kanske inte har ett större nätverk, kontakter med hundklubbar eller för att ägaren bor ensligt på landet.


Som ni förstår är det mycket att tänka på och organisera för en ägare som är helt förtvivlad och lider stor sömnbrist, viktigt att hunden återfinnas inom tre dagar. De blir snabbt skygga och kan undvika mänsklig kontakt, inklusive sin ägare. Det är därför så viktigt att agera direkt och rätt.

 

När man strukturerar upp ett hundsök med olika strategier har man ibland stationära spanare på rullande schema som ett viktigt komplement, som endast har till uppgift att sitta tysta och observera en eventuell aktivitet av hunden från t.ex. bil, bostadshus, lada mfl.


Det beror på vilken fas man är i hundsöket eller om man ska försöka lokalisera hunden. Det är viktigt att även tänka på om man har spanare där det finns bostadshus eller gårdar bör man informera de boende om sökinsatsen. Viktigt att skapa bra relationer och ta hänsyn till de boendes integritet i området, sätt gärna hundens efterlysningsaffisch även på bilens ruta.


Många hundar är rörliga vid gryning och skymning

Om en hund försvunnit på landet med jordbruksmark är det bra att kontakta lantbrukare i området. Många försvunna hundar söker sig ofta till gårdar för föda och värme. Informera om hundens försvinnande och vad gårdsfolket bör vara uppmärksammade på.


Fråga om de har sett några förändringar på gården. Exempelvis omkullvälta soptunnor, större åtgång på kattmat i stallet, kaniner eller höns som blivit tagna, skäller gårdsfolkets hundar på andra tider en vanligt, är det vinter kan man hitta en lega i gödselstacken där hunden söker värme osv. Gårdsfolket tror oftast att det är räven, och sätter inte olika händelser på gården i samband med en försvunnen hund.


Hunden undviker mänsklig kontakt

Ägaren är tacksam för all hjälp, men i sin förtvivlan måste de filtrera om vad som är relevant i sin redan utsatta situation. Då är det bra att ha en samordnare som hjälper ägaren med det. Att söka efter en försvunnen hund så kan logistiken ofta vara både omfattande och tidskrävande, framförallt om det inte inkommer några observationer.


Om observationer uteblir är det vanligt att ägaren får höra att hunden kan ha blivit stulen, förolyckats eller om den försvann i ett vargrevir, att hunden blivit tagen av vargen. 


Avstanna INTE söket efter hunden, filtrera bort och fortsätt er plan för att återfinna hunden. Vår erfarenhet att många personer tror ovanstående och nämner det för ägaren, utan att ha alla detaljer eller vara insatt i söket. Det innebär innebär i praktiken att ägaren får svårt att få hjälp om det blir en sanning i t.ex. sociala medier. Det blir självklart på den försvunna hundens bekostnad som kanske inte får rätt förutsättningar att återfinnas i tid.

 

Hundar kan snabbt bli skygga och undvika mänsklig kontakt, inklusive sin ägare. Hunden använder alla sina sinnen för att vika undan t.ex. i skogen och därav få observationer. Hundens lukt och hörsel är enastående och människan har ännu ej lärt sig förstå luktsinnets otroliga kapacitet.


De flesta hundar återfinns dock omgående, antingen av ägaren eller av en upphittare. Men runt om i Sverige finns det hundägare som letar förtvivlat efter sin försvunna hund.


Medium / ID-hundar

Hundstråket arbetar inte tillsammans med medium, djur-kommunikatörer eller ID-hundar med "helgkurser". Hundstråket drivs helt ideellt och frivilliga erbjuder sin tid helt kostnadsfritt och arbetar endast efter vedertagna och traditionella sökmetoder, som vi vet fungerar.