Checklista


CHECKLISTA - ÄR DIN HUND FÖRSVUNNEN?

Är din hund försvunnen?

Det är varje hundägares mardröm att hunden försvinner utan att lämna något spår. Tyvärr är den situationen allt vanligare, det talar media och efterlysningsannonserna om. När din hund är försvunnen och du själv står kvar. Vad gör du? Man får utgå från många olika aspekter vid en hunds försvinnande och det finns grundläggande moment att göra direkt.


Ingen situation är den andra lik så det finns inget enkelt svar. Hur en hund agerar vid försvinnandet beror mycket på vad som hände när den försvann. Andra faktorer att ta hänsyn till när man kartlägger hunden är t.ex. ålder, rasegenskaper, mentalitet, sjukdomshistorik, tidigare erfarenheter och var området en tidigare känd plats av hunden.


Hur länge har hunden varit borta, är det sommar eller vinter, var det i tät skog eller i stadsmiljö, hade hunden spårlina på sig, har det kommit in observationer av allmänheten osv.


Det som ändå är lika för alla hundägare är att man omgående bör göra allt för att återfinna sin hund inom de närmsta dagarna och ta hjälp. Hundstråket brukar nämna inom tre dagar, då hundar ofta snabbt blir skygga, och undviker mänsklig kontakt, inklusive sin ägare. 


Denna CHECKLISTA kan vara en vägledning för en ägare eller som volontär.Polisen

Gör en polisanmälan av din försvunna hund via Polisens e-tjänst. Anmäl hundens försvinnande så snart du kan. Har man inte tillgång till internet, ring Polisen 114 14. Anmälan av bortsprunget djur - Polisen.

 

Stanna kvar på platsen

Finns inte den möjligheten, bör man lägga kvar något som har doft av ägare eller hunden t.ex. filt/jacka. Återkom ofta till platsen. Är det vid bostaden bör dörren stå öppen, bilen kan också vara ett bra alternativ (även nattetid). Utgå från att hunden finns i närområdet.

 

Ring alltid in hjälp

Det som är lika för alla hundägare är att man omgående bör göra allt för att återfinna sin hund inom de närmsta dagarna. Man ska inte vara rädd för att ta emot hjälp. En hund kan snabbt bli skygg och undvika människor, inklusive sin ägare.

 

Efterlysningsaffischer

Tapetsera hela området med omnejd med efterlysningsaffischer och knacka dörr. Bild på hunden, datum, aktuell info, kontaktuppgifter och telefonnummer. Om allmänheten får veta att en hund är försvunnen så gör det folk mer uppmärksamma och då kommer det oftast in observationer. Alla sätter inte en lösspringande hund i samband med en försvunnen hund. Att affischera har visat sig vara mycket framgångsrikt när man vill återförena hundar med sina familjer.

 

Kontakta företag i närområdet

Taxibolag, väktare, budbilar, tidningsbud och hemtjänst mfl. Har de gjort några observationer?

 

Organiserad sökgrupp

Man bör få ihop många människor på kort tid som tillsammans leds av en eller få personer som samordnar sökningen i en strukturerad och organiserad form tillsammans med ägaren. Man får se till respektive situation och sök går alltid in i olika faser.


Skallgångskedja

Om hunden hade koppel eller spårlina på sig är det viktigt att man söker av närområdet omgående för att utesluta att hunden inte sitter fast. Framförallt om försvinnandet skedde vid skog och mark. Man kan se till hur terrängen ser ut där hunden försvann och få en uppfattning hur långt det är troligt att hunden kommer innan den sätter sig fast.

 

Det är mycket viktigt att man samordnar en skallgångskedja så fort som möjligt, där en person tar kommandot. Ibland kan man komplettera med stationära spanare som endast har till uppgift att observera en eventuell aktivitet av hunden när kedjan går fram. Detta är helt beroende på terräng.


OBS Viktigt att veta om hunden sitter fast, ger den ofast inte skall ifrån sig eller röjer sin närvaro. Även om den hör sin ägare. Därför är det så oerhört viktigt att man söker av mycket noggrant.

 

Man kan med fördel använda andra hundar som klarar terrängen, årstiden och är socialiserade. Hundar uppfattar det som det mänskliga ögat och hörseln inte gör. Var mycket uppmärksam på hundens kroppsspråk. Läs av hunden under hela tiden.

 

Om det är brist på sökhjälp måste man nyttja alla resurser på bästa tänkbara sätt. Framförallt om det är sträng kyla. Ta fram en karta över aktuellt sökområde, dela in området i små rutor t.ex. 250 x 250 meter och prioritera dessa med t.ex. 1, 2, 3 och 4 osv. sök av systematiskt.

Media

Om många dagar har gått sedan hunden försvann och inga observationer har inkommit trots en omfattande sökinsats, kontakta radion och vädja om att de sänder ut en efterlysning. Man kan även kontakta sin länstidning för att be dem skriva en artikel. 

 

Annonser

Kan hunden blivit stulen eller omhändertagen?

 

Jaktsäsong

Är det jaktsäsong? Ta kontakt med jaktlaget i området där hunden försvann. Jägare brukar oftast vara mycket hjälpsamma och uppmärksammade. Var har de sin slaktplats och åtlar? Det kan vara en plats som hunden söker sig till för föda? Viktigt att skapa bra relationer med jaktlaget. Om ni inte har en personlig kontakt, kan man söka på Svenska Jägarförbundet och välja aktuellt län.

 

Tassavtryck

Finns det snö, kan man följa tassavtrycken (det är lätt att förväxla rävspår med hundspår). Spår uppvisar en stor variation, och även för ett tränat öga kan det ibland vara svårt att avgöra från vilket djur. Det är mycket att ta hänsyn till t.ex. gångart, steglängd, underlag, nederbörd och årstid. Att säkerställa spår är ett viktigt komplement till andra sökinsatser av den försvunna hunden.

 

Löptik

Är det en hanhund som är försvunnen i närtid och som brukar dra efter löptikar, kan man ibland använda en löptik och cirkulera i området (undvik att gå vid trafikerade vägar). Annars bör man vara försiktig med detta. Då det annars kan bli förvirrande om man använder andra hundar i söket. Om en hund har varit försvunnen under flera dagar, är skygg och undviker mänsklig kontakt, så har troligtvis ingen löptik någon större funktion i sökinsatsen.

 

Utfodringsplats

Här finns inget enkelt svar, det beror helt på er situation. Om ni vet eller tror att hunden finns i området, då ska utfodringsplats finnas. Även vid hemmet och vid platsen för försvinnandet. Väldoftande mat som luktar på avstånd. Ha i åtanke att vilda djur/fåglar kan ta av maten, se eventuella spår och avgör. Var noga med att ha ett rullande schema och allra helst ägare som kollar av matstationen, då man inte vill sätta onödig doft eller bli en störning för hunden. Ibland har man även en åtelkamera riktad, för att bekräfta eller utesluta den försvunna hunden vid matstationen.

 

Uppfödaren

Används med stor fördel om man vet att hunden finns i ett visst område men undviker att fångas in. Eller har blivit så pass skygg och undviker all mänskligt kontakt, inklusive ägaren. Uppfödaren bör ha med sig tiken/mamman till den försvunna hunden om det är möjligt och cirkulera i området, ibland under flera dagar och sätta sin doft och kalla med samma tonfall/lockrop som när hunden var valp. Hunden kan höra och följa, men ibland behöver den lite tid på sig att visa sig. Uppfödaren kan ibland bryta hundens blockering.

 

Nyårsafton

Om hunden försvinner under fyrverkeri är chansen stor att den försöker gömma sig t.ex. under en trapp, altan eller täta buskar vid en fasad. Lämna aldrig hunden själv på nyår om den är rädd eller om du vet att det kommer vara fyrverkeri i området. Utgå från hundens perspektiv och inte ifrån hur vi människor tänker. Hundstråket vill även uppmärksamma att allt för många hundar springer bort hos tillfälliga hundvakter. Ska man ha hundvakt bör man ge noggranna instruktioner om vad som gäller för sin hund.

Copyright © Alla rättigheter reserverade 2008- 2019