Fälla


DAGARNA GÅR OCH HUNDEN ÄR FORTFARANDE FÖRSVUNNEN

Det är mycket viktigt att finna hunden de första dygnen efter försvinnandet, en hund kan snabbt bli skygg och undvika all mänsklig kontakt, inklusive sin ägare. Hunden använder alla sina sinnen för att vika undan t.ex. i skogen och därav få observationer. Hundens lukt och hörsel är enastående. Om hunden har lokaliserats med säkra observationer, men undviker all mänsklig kontakt, bör man iordningställa en fälla. För det krävs en bra planering och noggranhet för ett lyckat slutresultat, då man oftast bara har en chans.


Om man inte själv har tillgång till en fälla, kan man kontakta ett jaktlag i området som man kan hyra eller låna en fälla av. Hundstråkets erfarenhet av jägare är att de brukar vara mycket hjälpsamma. Vid val av fälla är det oerhört VIKTIGT med rätt storlek vid infångandet av hunden, se till storlek på rasen. Tyvärr ser man ibland i olika facebooksgrupper att fällorna är alldeles för små och med stor risk att hunden kommer till skada eller helt enkelt inte har möjlighet att kunna gå in. Ge hunden de allra bästa förutsättningarna för att gå in i fällan så det inte blir ett utdraget sök.


Beroende på var hunden befinner sig kan man använda andra alternativ för ett infångande, man kan exempelvis rigga en fälla i trappuppgång, ladugård, uthus eller ett inhägnat område med draganordning. Har man möjlighet kan man bygga ihop kennelsektioner (hundgård) med en draganordning, det kan vara mer odramatiskt för hunden att mata in den i hägnet.


Några viktiga punkter

  • Publicera aldrig platsen för matstationer och / eller fällor offentligt på t.ex. facebook.
  • Bedriver man sök på landet, informera alltid de boende i området om er sökaktivitet, dels för att de boende ska känna sig trygga, men även för att hålla området rent och en förståelse av de boende där ni iordningställt fällan för infångandet av hunden. Om man missar detta moment är risken stor att hunden kan komma att skrämmas från platsen.
  • Skapa ett tillstånd av markägaren.
  • Hundar kommer att stanna i områden där det finns mat och vatten, skydd och säkerhet.

  • Skapa en rutin för hunden, så det blir en plats den vill återkomma till.
  • Hundar tenderar att dyka upp under skymningen och vid gryningen. 


Fånga in en skygg hund i en fälla
Fällan måste fungera vid första försöket

Hur gör man då?

Man får utgå ifrån att hunden är hungrig och fällan iordningställs. Locka hunden till fällan genom att använda väldoftande mat som luktar gott och på avstånd. Lägg inte i något annat i fällan, exempelvis kläder med doft av ägaren, då den kan hindra anordningen (vippbrädan).


  • Placering av fällan är viktigt, låt det finnas buskar och träd i jämter, så fällan blir ett så naturligt inslag i naturen.
  • Placera fällan en liten bit ifrån hundens promenadstråk, lägg eventuellt ett spår till fällan så hunden hittar dit. En hund använder alla sina sinnen och har "koll" på förändringar i sitt stråk, inklusive en fälla med dofter. Hjälp hunden att hitta till fällan (- utfodringsstation).
  • Placera inte fällan där det är för mycket störande moment.
  • Så få människor som möjligt gillrar fällan med mat så man inte sätter olika dofter.

 

Observera fällan på avstånd och utan störning för hunden, ha alltid fällan under övervakning då även vilda djur kan gå in i fällan. En riktad  åtelkamera kan vara det bästa alternativet som bevakar dygnet runt och som observerar hundens beteende runt fällan och som skickar bilder och video via MMS när hunden går in i fällan.


Ibland kanske inte hunden vågar gå in i fällan under ett par dagar, försök inte stressa hunden även om ni ser den, mata både i och utanför fällan samtidigt (ha fällan alltid aktiverad), låt det bli en plats där hunden vill återkomma till. När man vet att hunden återkommer mata endast i fällan. Man måste vara listig för att det ska ge resultat. Ha tålamod!


Fällan måste fungera vid första försöket 
Här finns inget utrymme för att misslyckas med att fånga in hunden, fällan måste fungera när den går igen. Hunden kan gripas av panik när den väl är i fällan, framförallt om hunden har varit ute i veckor. Var mentalt förberedd, lägg något över fällan (mörkt) och prata med ord/tonfall som hunden är van vid. Var noga med att inte öppna fällan för att få ut hunden tills du är på en säker och stängd plats som ett garage eller ett hus. Det som ändå är positivt är att de flesta hundar reagerar med ett lugn när den väl kommer in i sin flock igen.