FAQ


FAQ - VID EN HUNDS FÖRSVINNANDE

Om din hund är försvunnen så finns det mycket att göra på en gång. Man får prioritera och välja vilka verktyg man ska använda för att organisera upp sökningen. Att söka efter en försvunnen hund kräver planering, organisation och samarbete för ett snabbt återfinnande av hunden. 


Hundstråkets erfarenhet är att många hundar snabbt blir skygga och undviker mänsklig kontakt, inklusive sin ägare. Även om hunden ser eller hör sin ägare på avstånd så undviker den kontakt. Därför är det viktigt att man har en bra sökstrategi, där alla som ingår i söket arbetar efter samma taktik för ett återfinnande av hunden. Se till att inte jaga eller förfölja hunden genom att springa, använda bil eller fyrhjuling.


Ibland händer det att hundar som varit försvunna under t.ex. en vecka och varit mycket skygga, möter sin ägare vid rätt tillfälle och blir jätteglad och kommer in i flocken som den aldrig varit försvunnen. Det är alltid på den försvunna hundens villkor och därför är är så viktigt att vara mentalt förberedd på hur man agerar vid ett möte. Det kan vara helt avgörande för hur hunden agerar.


Ägaren behöver hjälp att leta
FAQ - Vid en hunds försvinnande
Man kan anordna en fälla i ett uthus vid en hunds försvinnande
Blir alla försvunna hundar skygga?

Varför försvinner så många hundar?

Oftast är rena tillfälligheter som gör att hundar blir skrämda t.ex. lösa hundar som attackerar, elstängsel, åska, raketer och smällare. Men även lösa hundar som jagar vilt, ensamma hundar som blir stulna utanför en affär, okopplade hundar i ett nytt hem, lämnade hos hundvakter och på ett hundpensionat.


Måste man ha tidigare erfarenhet för att hjälpa till?

Alla kan hjälpa till bara man håller sig till samma taktik i söket efter den försvunna hunden. Ägaren behöver all hjälp de kan få och de första dagarna är viktiga att finna hunden. Det finns mycket att göra på en gång och man får prioritera och välja vilka verktyg man ska använda för att organisera upp sökningen. Uteblir planering är risken stor att det blir en utdragen sökning, och hunden kan under tiden vara med om trauma, förolyckas eller skapa trafikolyckor.


Kan man använda karta i sökandet?

Anteckna exakta observationsplatser med datum, klockslag och vilken riktning hunden tog. Man kan ofta se hundens rörelsemönster och lokalisera den för ett infångande. Kartan ett viktigt redskap och hjälpmedel, då både äldre och nya observationer sparas. Det är viktigt att säkerställa observationerna, då det ofta inkommer observationer av liknande hundar. Man kan annars förlora viktig tid eller bedriva söket på fel plats.


Hur ska man veta att hunden inte har sprungit flera kilometer eller mil?

Jakthundar kan ofta göra det eller hundar som sprungit efter vilt. Men oftast bakspårar hunden sig tillbaka till platsen de försvann ifrån eller till sitt hem om det är i närheten. Ser man till andra raser återfinns de oftast i närområdet för sitt försvinnande. Se till terräng, årstid och väderlek om vad som är troligt.


Varför ska man affischera så fort?

Allmänheten sätter inte en lösspringande hund i samband med en försvunnen hund. Om de får veta att en hund är försvunnen då kan det inkomma observationer så man kan lokalisera hunden. Var tydlig med din beskrivning i efterlysningsaffischen och ha med ett fotografi  på hunden. Många gånger kommer det in observationer av liknande hundar och inte av den hund som är försvunnen. Att affischera har visat sig vara mycket framgångsrikt när man vill återförena hundar med sina familjer.


Ska ägaren ropa på sin hund?

Självklart ska ägaren kunna använda sin röst, men viktigt är tonläget, genom positiva lockrop och fraser som hunden är van vid så förstärker man sin närvaro. Hunden kan höra och se, men kanske inte vågar visa sig. Även om du inte ser din hund, kan den finnas där och följa dig. Det finns inget som tyder på att en ägare inte ska kalla på sin hund är vår erfarenhet. Rösten, det positiva tonfallet och igenkända fraser av hunden är positiva förstärkningar. Dock ska INTE andra ropa på hunden. Viktigt är dock att se till respektive hunds situation, om var, när och hur nuläget ser ut.


Kan hundkompisar locka fram hunden?

Hundkompisar kan vara ett bra sätt att få hunden att närma sig. Hundarna pratar samma språk, låt hundkompisen vara i långlina, håll själv avstånd, läs av situationen, låt det bli på den försvunna hundens villkor. Var kreativ och ha tålamod.


Kan uppfödaren vara bra i söket?

Uppfödaren kan ha en avgörande roll om man vet att hunden finns i ett område, men undviker all mänsklig kontakt. Om det är möjligt kan uppfödaren rotera i området med hundens mamma och kalla med det speciella lockropet som hunden var van vid som valp. Uppfödare kan bryta en eventuell blockeringen på hunden om den är skygg eller undviker sin ägare. En hund glömmer aldrig sin uppfödare.


Kan man använda sin bil?

Gillar hunden normalt att åka bil, kan det vara ett bra alternativ att ställa upp bilen där man tror att hunden finns eller platsen hunden försvann ifrån. Låt dörrarna stå öppna, starta och stäng av bilen, ha  lite mat som doftar och ägaren observerar på håll. Hunden kommer känna igen motorljudet och dörröppningar.


Om en hund har spårlina eller flexikoppel på sig, hur gör man då?

Då är en skallgång att prioritera, hunden kan sitta fast i granar, rötter och snår. Hundar som sitter fast ger sällan skall ifrån sig eller röjer sin närvaro, även om den hör ägaren. Kommer heller inga observationer in av hunden, förstärker det teorin att hunden sitter fast. Lite uteslutningsmetoden beroende på var hunden försvann. Man kan se till hur terrängen ser ut där hunden försvann ifrån och få en uppfattning hur långt det är troligt att hunden kommer innan den sätter sig fast.


Om man vet att hunden finns i ett område, men inte vågar komma fram, vad gör man då?

Har det gått ett par dagar och hunden är så pass skygg och undviker all mänsklig kontakt, inklusive sin ägare. Kan man fånga in hunden med en fälla eller anordna en fälla i ett uthus, lada eller en trappuppgång mm. I väntan på att fällan iordningställs skapar man utfodringsplats, låt det bli en plats som hunden vill återkomma till utan störningar.

 

Allra helst är det endast ägaren som besöker denna utfodringsplats, då man inte bör sätta olika dofter eller bli störande moment för hunden. Publicera aldrig platsen för matstationer och / eller fällor offentligt på t.ex. facebook.


Blir alla försvunna hundar skygga?

Det kan bero på lite olika faktorer, men vår erfarenhet är att många hundar snabbt blir skygga, även om de ser eller hör sin ägare. Men det är inte alltid att ägaren ser sin hund i terrängen. Men hunden finns där. Men olika faktorer spelar roll t.ex. var hunden försvann, finns ägaren på plats, vilken personlighet har hunden och vad hände när hunden försvann mm. Ibland kan hunden undvika ägaren även om de ser varandra på håll. Därför är det så viktigt att man agerar med lugna och mjuka metoder och påkallar hundens uppmärksamhet. Hundkompisar kan avdramatisera ett infångande och ibland använder man sig av uppfödaren som ett komplement.

 

Har hunden varit borta ett tag, då kan även allmäntillståndet och bristen på mat göra så att hunden inte längre orkar undvika mänsklig kontakt. Ibland söker sig hundar frivilligt till gårdar om försvinnandet var i skog och mark. Men det händer även att hundar som varit försvunna t.ex. en en vecka och varit skygga, möter sin ägare eller annan familjemedlem vid rätt tillfälle och blir jätteglad. Hunden kommer in i flocken som den aldrig varit försvunnen. Det är alltid på hundens villkor och det är därför så viktigt att vara mentalt förberedd, på hur man agerar vid ett möte. Det kan vara helt avgörande för hur hunden agerar.

 

Hur ska man agera om man ser en skygg och vilsen hund?

Följ hundens kroppspråk, alltid lugna och mjuka rörelser, sätt dig på huk, vänd bort ditt ansikte, låt det bli på hundens villkor, läs av situationen och följ hundens beteende. Backar hunden så tar även du lugna steg bakåt. Småprata i positivt tonläge för att väcka hundens uppmärksamhet och nyfikenhet. Kvinnor har fördel med sina ljusa röst. Ha gärna godsaker som du "tappar" t.ex. köttbullar. 


Har hunden varit borta ett tag, då kan allmäntillståndet och bristen på föda göra så att hunden inte längre orkar undvika mänsklig kontakt.


Hur vet man att hunden är stulen?

Det finns inget enkelt svar, alla situationer är olika. Det finns naturligtvis fall som kan vara uppenbara t.ex. vid inbrott eller om hunden försvunnit när den satt uppkopplad vid en affär, men 100% säker kan man aldrig vara. Man får se till respektive hunds försvinnande och vad som är troligt.

 

De hundar som försvinner t.ex. vid promenad, jakt, hundgård, i skog och mark, vid nytt hem, hundpensionat mm. kan man aldrig veta med säkerhet att hunden är stulen. När det gått ett par dagar och hunden ännu inte är återfunnen samt inga observationer har kommit in är det mycket vanligt att man tror att hunden är stulen.

 

Hunden följer antagligen ett naturligt mönster som många andra försvunna hundar gjort innan de återfunnits och håller sig aktivt undan mänsklig kontakt. Därav få observationer. Hundar kan vara stulna men det är oerhört viktigt att inte avsluta det aktiva söket efter hunden och fortsätta att upplysa allmänheten. Det är då det kan börja komma in observationer så man kan lokalisera hunden.