Karta


SÅ HÄR SKAPAR DU EN KARTA VID EN HUNDS FÖRSVINNANDE

Att söka efter en försvunnen hund kräver planering, organisation och samarbete för ett snabbt återfinnande av hunden. Där alla som ingår i hundsöket har samma bild över aktuellt sökområde och jobbar efter samma strategi. Hundstråket rekommenderar alltid att använda en karta, oavsett vilken terräng, område, årstid eller på vilket sätt hunden försvann.


Kartan är ett mycket bra underlag vid hundsök, då både äldre och nya observationer sparas och kan ge en god vägledning om hundens eventuella rörelsemönster. När man planerar ett hundsök och lägger ihop all fakta och information man har att tillgå så är kartan ett viktigt redskap och hjälpmedel.


Markera alltid observationsplatser, med datum och klockslag. Det går även att göra kommentarer i kartan. Ofta kommer det in tips av liknande hundar. Utvärdera och se vad som är troligt. Glöm inte att anteckna all viktig information och markera på kartan och be att få återkomma om du behöver mer detaljer, glöm inte att ta telefonnummer till observatören. Vad man även bör tänka på, att det är viktig att ta hänsyn till de boendes integritet när man markerar observationsplatser. Så inte adresser till t.ex. gårdar ligger ute offentlig på olika facebooksgrupper om den försvunna hunden. Det är viktigt att skapa goda relationer med de boende, där man bedriver hundsök. De kan ofta ha en avgörande roll för hunden.


Kartsök och mall

  • Skriv in den adress eller stad som är aktuell.
  • Välj om du vill visa flygfoto, karta eller hybrid.
  • Gör dina val längst ner på kartan, under "Rita och mät".
  • När du är klar med dina val, kan du dela kartlänken, men du kan även kopiera länken.
  • Man kan zooma i kartan genom att använda - och + tecknet.
  • Vill man flytta i kartan, håller man ner vänster musknapp och flyttar den.
  • Länk till karta från Eniro


Illustrationsbild, kartan har ej använts i något hundsök   


Skapa en karta vid en hunds försvinnande