Spår

 

SPÅR UPPVISAR EN FANTASTISK STOR VARIATION

Vid en hunds försvinnande är det många detaljer man får ta hänsyn till. Ett moment är att säkerställa spår på djurs närvaro och rörelse i olika terränger. Samt avgöra från vilket djur och när det är troligt att spåren tillkom t.ex. under de senaste timmarna eller kanske dagarna.

 

Spår från en och samma individ kan uppvisa variation i utseende, även för ett tränat öga kan det ibland vara svårt att avgöra från vilket djur. Det är mycket att ta hänsyn till exempelvis gångart, steglängd, underlag, nederbörd och årstid. Att säkerställa spår är ett viktigt komplement till andra sökinsatser av den försvunna hunden.

 

I skogs- och jordbruksmark är det ofta svårt att skilja på spår mellan hund och räv. I stadsmiljö är det ofta svårt att avgöra spår mellan olika hundar men även från katt. Det kan bero på ras, underlag och eventuellt nederbörd. Vilken gångart djuret använt, hur fort djuret rört sig, hur djupt tassarna sjunkit i snön eller sand. 


Varje vinter när snön faller är det många frivilliga som är ute och följer spår i nysnö. Vid skarpt läge är tiden viktig, framförallt om inga observationer inkommit eller för att bekräfta eller utesluta den försvunna hunden i ett begränsat område.

Spår uppvisar en stor variation
Spår uppvisar en stor variation

Rovdjurens spår

En enkel spårstämpelguide för fältbruk. Innehåller spårstämplar av varg, lodjur, björn, järv, hund, utter, räv och hare i naturlig storlek.


Publikationstyp: Broschyr/folder, 32 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

 

Ladda hem publikationen (pdf):
Rovdjurens spår