7 Snabba tips

 

7 SNABBA OCH DIREKTA TIPS

De flesta hundar återfinns omgående i närområdet antingen av ägaren eller av en upphittare och de flesta hundar återkommer till platsen de försvann ifrån. Man får utgå från många olika faktorer vid en hunds försvinnande. Här är några grundläggande och direkta tips man bör tänka på vid en hunds försvinnande.


  • Stanna kvar på platsen. Om den möjligheten inte finns, lämna kvar din jacka eller hundens bilbur, fäll, vatten, mat etc. Återkom hela tiden till platsen.


  • Gör en polisanmälan av din försvunna hund via Polisens e-tjänst. Anmäl hundens försvinnande så snart du kan. Anmälan av bortsprunget djur - Polisen. Har man inte tillgång till internet, ring Polisen 114 14. 


  • Ring ALLTID in hjälp. Ägaren bör aldrig gå vid hårt trafikerade vägar eller vid järnvägsspår. Ha alltid faran i ryggen. Se även till säkerheten för de som hjälper till. Mer information om att organisera upp söket för ett snabbt återfinnande av hunden finns på vår webbplats.


  • Prata med dina grannar om att din hund är försvunnen. De kan hjälpa dig att söka eller bara hålla utkik om hunden söker sig hemåt.


  • Sätt upp efterlysningslappar så allmänheten får veta om hundens försvinnande, då kan det börja komma in observationer så man kan lokalisera hunden. Säkerställ observationerna, då det ofta inkommer observationer av liknande hundar. Att affischera har visat sig vara mycket framgångsrikt när man vill återförena hundar med sina familjer.


  • Försök i den möjligaste mån att sökningen sker i en organiserad form.


  • Skallgång, framförallt om hunden hade koppel eller spårlina på sig. Hunden kan sitta fast och de ger oftast inte skall ifrån sig, även om den hör sin ägare. Om man ser till terrängen där hunden försvann och i vilken riktning den tog, kan det ge en indikation på hur långt hunden kan ta sig innan den sätter sig fast.
7 Snabba och direkta tips vid en hunds försvinnande
7 Snabba och direkta tips vid en hunds försvinnande